content_multi_local_jobs_Wales_welsh_MainRegion

Arbenigedd recriwtio ledled Cymru

P’un ai eich bod yn gleient neu yn ymgeisydd, mae gennym yr awydd a’r dyfnder o wybodaeth sydd ei angen arnoch bob tro wrth recriwtio neu chwilio am swydd. Rydym wedi gweithio’n agos gyda chymunedau busnes ac ariannol yng Nghymru ers dros 35 mlynedd a medrwn gynnig dealltwriaeth ddofn a phrawf o arbenigedd yn y farchnad ar gyfer eich anghenion unigol, boed y rhai hynny dros dro neu’n barhaol.

Ymrwymiad i Gymru

Gyda dros 100 aelod o staff yn gweithredu ar draws 17 arbenigedd – o Adeiladwaith & Eiddo i Gyfrifyddiaeth, TG, Addysg ac Ynni Adnewyddadwy – mae ein gwybodaeth o’r farchnad Gymreig yn ymestyn ymhell. Mae gosod swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abertawe, Wrecsam a Caer yn sicrhau agwedd ranbarthol.

Er mwyn darganfod sut medrwn ni eich helpu gyda’ch anghenion recriwtio neu i gael gafael ar eich swydd nesaf yng Nghymru, dylech gysylltu â Hays ar 02920 642362. Fel arall, defnyddiwch ein chwilotwr swyddfeydd I chwilio am y swyddfa agosaf atoch chi neu defnyddiwch ein hadnodd chwilio am swyddi.

Hays a’r Iaith Gymraeg

Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg oddi wrth ein cwsmeriaid.

Mae gan Hays ddidordeb gwirioneddol yn economi a diwylliant Cymru. Rydym eisiau sicrhau bod cyflogwyr ac ymgeiswyr yn medru cyfathrebu â ni yn yr iaith Gymraeg.

Os hoffech siarad gydag ymgynghorydd sydd yn siarad Cymraeg dylech gysylltu â ni ar 02920 398198. Os nad oes unrhyw un ar gael pan fyddwch yn galw, byddwn yn trefnu cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

English version

HaysSearchForm Portlet

Content_multi_key_funnels_PromoBox

Equity, Diversity & Inclusion Report 2021

Equity, Diversity & Inclusion Report 2021

In this year’s Hays Equity, Diversity & Inclusion Report, we investigate if conversations about ED&I are leading to meaningful change.
 

Download our What Workers Want Report

What Workers Want Report 2021

Have traditional working patterns been disrupted forever by Covid-19? Find out how workers and employers see their workplace changing in 2021.

Register a job

Register a Job

Leave us some details about your current or upcoming vacancies and we’ll find the perfect candidates to join your team. Register a new role today.
 

Register a job

Content_multi_local_jobs_Wales_RHModule

Contact your local specialist consultant


Cardiff

 

Accountancy & Finance
02920 372328

Construction & Property
02920 645342

Education
02920 372328

IT
02920 371821

Office Support
02920 233705

Procurement & Supply Chain
02920 399388


Hays - Recruitment Cardiff
5 Callaghan Square
Cardiff
CF10 5BT

Mondays to Fridays: 8.30am - 6pm


Swansea

 

Accountancy & Finance
01792 642042

Office Support
01792 642042

Senior Finance
01792 642042

Social Care
01792 485970


Hays - Recruitment Swansea
Unit 3 Schooner House
Quay Parade
Swansea
SA1 1SP

Mondays to Fridays: 8.30am - 6pm


Content_multi_social_media_RHModule

Join our social network