content_multi_local_jobs_Wales_welsh_MainRegion

Arbenigedd recriwtio ledled Cymru

P’un ai eich bod yn gleient neu yn ymgeisydd, mae gennym yr awydd a’r dyfnder o wybodaeth sydd ei angen arnoch bob tro wrth recriwtio neu chwilio am swydd. Rydym wedi gweithio’n agos gyda chymunedau busnes ac ariannol yng Nghymru ers dros 35 mlynedd a medrwn gynnig dealltwriaeth ddofn a phrawf o arbenigedd yn y farchnad ar gyfer eich anghenion unigol, boed y rhai hynny dros dro neu’n barhaol.

Ymrwymiad i Gymru

Gyda dros 100 aelod o staff yn gweithredu ar draws 17 arbenigedd – o Adeiladwaith & Eiddo i Gyfrifyddiaeth, TG, Addysg ac Ynni Adnewyddadwy – mae ein gwybodaeth o’r farchnad Gymreig yn ymestyn ymhell. Mae gosod swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abertawe, Wrecsam a Caer yn sicrhau agwedd ranbarthol.

Er mwyn darganfod sut medrwn ni eich helpu gyda’ch anghenion recriwtio neu i gael gafael ar eich swydd nesaf yng Nghymru, dylech gysylltu â Hays ar 02920 642362. Fel arall, defnyddiwch ein chwilotwr swyddfeydd I chwilio am y swyddfa agosaf atoch chi neu defnyddiwch ein hadnodd chwilio am swyddi.

Hays a’r Iaith Gymraeg

Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg oddi wrth ein cwsmeriaid.

Mae gan Hays ddidordeb gwirioneddol yn economi a diwylliant Cymru. Rydym eisiau sicrhau bod cyflogwyr ac ymgeiswyr yn medru cyfathrebu â ni yn yr iaith Gymraeg.

Os hoffech siarad gydag ymgynghorydd sydd yn siarad Cymraeg dylech gysylltu â ni ar 02920 398198. Os nad oes unrhyw un ar gael pan fyddwch yn galw, byddwn yn trefnu cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

English version

HaysSearchForm Portlet

Content_multi_key_funnels_PromoBox

Diversity & Inclusion Report 2019

Diversity & Inclusion Report

In this year’s Hays Diversity & Inclusion Report, discover which strategies will have the most positive impact on diversity in your workforce – as identified by more than 5,200 professionals.

Download your copy

What Workers Want 2019

What Workers Want

Request your copy of the report to discover how automation projects are likely to change the world of work as we know it, impacting tasks and helping people deliver greater human value.
 

Download your copy

Register a job

Register a Job

Leave us some details about your current or upcoming vacancies and we’ll find the perfect candidates to join your team. Register a new role today.

 

Register a job

Content_multi_local_jobs_Wales_RHModule

Contact your local specialist consultant


Cardiff

 

Accountancy & Finance
02920 372328

Construction & Property
02920 645342

Education
02920 372328

IT
02920 371821

Office Support
02920 233705

Procurement & Supply Chain
02920 399388


Hays - Recruitment Cardiff
5 Callaghan Square
Cardiff
CF10 5BT

Mondays to Fridays: 8.30am - 6pm


Swansea

 

Accountancy & Finance
01792 642042

Office Support
01792 642042

Senior Finance
01792 642042

Social Care
01792 485970


Hays - Recruitment Swansea
Unit 3 Schooner House
Quay Parade
Swansea
SA1 1SP

Mondays to Fridays: 8.30am - 6pm


Content_multi_social_media_RHModule

Join our social network